Van an toàn

Van an toàn

Van an toàn

Van an toàn thường gọi với 1 tên khác là Safety valve là dòng van hơi công nghiệpgiúp điều chỉnh áp suất bên trong đường ống dẫn hoặc bồn chứa khí. Van loại này thuộc nhóm thiết bị điều chỉnh áp suất đầu vào, đặc biệt là một trong những thiết bị cần thiết trong hệ thống đường ống.