Van bi

Van bi

Van bi còn gọi là Ball Valve là loại van hơi công nghiệp sử dụng góc quay nhỏ hơn hoặc bằng 90 ° để đóng/mở, điều tiết dòng chảy của lưu chất bên trong hệ thống đường ống. Sự khác nhau giữa van bi với van cầu là van bi đóng/mở nhanh còn van cầu là đóng/mở chậm.

Dựa vào ứng dụng mà van bi có thể chia thành các loại như: van bi tay gạt, van bi điều khiển điện, van bi điều khiển khí nén…