Van cầu

Van cầu

Van cầu  còn gọi là Globe Valve, van cầu hơi là loại van hơi công nghiệp được dùng để đóng/ mở, điều tiết dòng chảy của lưu chất bên trong hệ thống đường ống.

 

Van cầu hơi hay còn gọi với cái tên khác là van yên ngựa hay van chữ ngã. Thực tế, do tính chất sử dụng cho ứng dụng và hình dạng của van mà người ta gọi theo tên như vậy. Van cầu hơi có 2 dạng chính là: nối ren và nối bích dạng van cầu tay quay.