Van cổng

Van cổng

Van cổng hay còn gọi là Gate Valve, van cửa, van chặn là loại van hơi công nghiệp để đóng hoặc mở lưu chất trên đường ống. Cánh van hoạt động chạy lên chay xuống giống như một cánh cổng nên gọi là van cổng.