Van xả khí

Van xả khí

Van xả khí hay còn gọi là Air Vent Valve là dòng van hơi công nghiệp có chức năng xả lượng khí dư và thưa ra khỏi  hệ thống đường ống. Khi lưu chất được bơm qua hệ thống đường ống tạo ra một lượng khí dư thương bên trong đường ống, khí sẽ đi ra đường lỗ thông hơi. Mặc khác, khi lưu chất dâng lên đồng thời phao sẽ dâng lên theo giúp van mở/đóng liên tục.