BioCloud Thiết bị giám sát liên tục không khí trong phòng Phát hiện Covid-19

BioCloud Thiết bị giám sát liên tục không khí trong phòng Phát hiện Covid-19
BioCloud là một công cụ phân tích thời gian thực được thiết kế để phát hiện vi rút trong không khí. Với một buồng phát hiện độc quyền có thể được thay thế khi cần thiết, vi-rút sẽ được phát hiện và một hệ thống cảnh báo im lặng được tạo trong Đám mây hoặc qua mạng nội bộ cục bộ. Các ứng dụng của BioCloud bao gồm lớp học, văn phòng, nhà hưu trí, dịch vụ chăm sóc dài hạn, giao thông vận tải khối lượng lớn và các ứng dụng khác. BioCloud không phải là một thiết bị y tế vì vậy nó không được thiết kế để giám sát một cá nhân. Nó là giám sát không gian trong một khu vực (có hoặc không có người) để đảm bảo nó không có vi rút. # bệnh viện # trung tâm y tế # trường học # Trung tâm Anh ngữ # cầu cảng # ga xe lửa, # khách sạn, # nhà hàng …… .. Bạn có thể tìm thêm thông tin về BioCloud trên: sales@nvicsco.com